Výpočet

Do ľubovoľného poľa vložte hodnotu - ostatné sa dopočítajú samy.
Ak v nejakom poli údaj zmeníte, zvyšné sa automaticky prepočítajú.
Môžete zadávať desatinné bodky alebo desatinné čiarky.

r = m
d = m
O = m
P = m²
na 6 miest

Výsledok bude v rovnakých jednotkách, ktoré do polí vložíte.
Napr. ak zadávate milimetre, výsledok bude tiež v milimetroch.

Ak sa objaví chyba NaN, skontrojte, či ste zadali do poľa
korektnú hodnotu, tj. bez písmen a iných znakov.

Vzorce

d = 2 × r [m]
O = π × d = 2 × π × r [m]
P = π × d²/4 = π × r² [m²]
Kruh vzorec

d … priemer = 2 polomery

r … polomer = ½ priemeru

S … stred kruhu

π (Pí) = 3,14 (približne)

Ďalšie vzorce pre výpočet jednotlivých parametrov, ako napríklad strana štvorca, ktorému je kružnica opísaná alebo vpísaná, nájdete na stránke, ktorá sa venuje on-line výpočtu štvorca.

Rátanie kruhu online

Výpočet obvodu kruhu alebo výpočet plochy kruhu, obsah kruhu, dĺžka kružnice a výpočet kružnice, kruh vzorec. Výpočet priemeru z obvodu, vzorec priemeru, plocha z obvodu. Výpočet obvodu kruhu online. Vzorček na výpočet kruhu a priemeru, kalkulačka.

Kruh výpočet

Odkazy

Ako zrátať ...

Tučne zvýraznené obrazce a telesá sú už funkčné. Ostatné obsahujú len vzorce.

Mohlo by vás zaujímať